Bendrosios nuostatos

     Terminai „Atejolaikas.lt“ / „Mes“ / „Mus“ / „Mums“ /  „Mumis“ priskiriami UAB „KOLIZ LAIKRODŽIAI" (Vytenio g.22, LT-03229 Vilnius, juridinio asmens kodas 124553590, PVM mokėtojo kodas LT245535917, El.paštas: info@atejolaikas.lt) - svetainės atejolaikas.lt (toliau – Svetainė) savininkui.
     Terminai „Klientas“ / „Jus“ / „Jūsų“ / „Jums“ priskiriami Svetainės vartotojui.
     Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą. Ši privatumo politika paaiškina, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.
     Privačių duomenų rinkimas, tvarkymas (pav. saugojimas, keitimas, blokavimas ar naikinimas) ir naudojimas Atejolaikas.lt remiasi šia   Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
Svetainės savininkas UAB „Koliz laikrodžiai“ yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (identifikacijos numeris P6669).

 

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

     Jus gali lankytis daugelyje Svetainės puslapių nesuteikę jokios asmeninės informacijos. Tačiau, tam, kad galėtume teiki Jums prekių pardavimo paslaugas (prekių užsakymo apdorojimas, sąskaitų išrašymas, prekių pristatymas) bei papildomas paslaugas pagal pirkimo - pardavimo sutartį (pvž. garantinės paslaugos), Jūsų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, pavardę, el.pašto adresą, savo telefono numerį, adresą – privalomi duomenys, taip pat įmonės pavadinimą bei kitą informaciją – neprivalomi duomenys) registracijos svetainėje metu arba prekių užsakymo metu. Šie duomenys saugomi Atejolaikas.lt duomenų bazėje.
     Mes nerenkame asmeninių duomenų apie mūsų Klientus, išskyrus tuos atvejus, kai Klientai patys juos pateikia (t.y. kai Svetainėje registruoja paskyrą, užsisako prekes ar prenumeruoja naujienlaiškius). Jūsų interneto protokolo (IP) adresas siunčiamas Jūsų naršyklės į Atejolaikas.lt automatiškai.
     Jus įsipareigojate saugoti savo prisijungimo prie svetainės duomenis. Jeigu Jus prarandate prisijungimo duomenis, Jus privalote nedelsiant informuoti Mus el.paštu: info@atejolaikas.lt. Mes neatsakome už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.
     Jūsų asmens duomenys Svetainės duomenų bazėje saugomi 5 metai, skaičiuojant nuo paskyros registravimo ar paskutinio apsipirkimo.

 

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas rinkodaros tikslais

     Jei Jus prenumeruojate naujienlaiškius, Jūsų prašoma pateikti asmeninę informaciją (el.pašto adresą). Naujienlaiškių atsisakyti galite bet kuriuo metu, išsiusdami mums pranešimą elektroniniu paštu.
     Ne asmeninius duomenis, t.y. duomenis susijusius su Kliento įsigytomis prekėmis, Atejolaikas.lt gali naudoti pardavimų analizei.  

 

Duomenų apsauga

     Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Atejolaikas.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto naudojimo.
     Duomenų bazės saugojimui Atejolaikas.lt naudojasi išorinės prieglaudos (angl. hosting) paslaugomis. Šių paslaugų teikėjas užtikrina informacijos saugumą, naudodamas savo fizines ir elektronines procedūras. Tam kad užtikrinti duomenų saugumą perdavimo išoriniais tinklais metu naudojamas Geo Trust SSL sertifikatas.
     Kad apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie Atejolaikas.lt duomenų bazės, naudojami slaptažodžiai.

 

Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

     Atejolaikas.lt niekada neperduoda Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus Mūsų partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas, arba kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalės tai padaryti.

 

Slapukų politika

     Sekdami pagerinti Jūsų patirtį naršant mūsų svetainėje, naudojami slapukai - nedidelės teksto rinkmenos užrašomos Jūsų naršyklėje, kurie negali nustatyti Jūsų asmens tapatybės... Daugiau...

 

Trečiųjų šalių tinklalapiai

     Svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius. Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Kadangi Mes negalime kontroliuoti kitų tinklapių ir tie tinklapiai nėra tvarkomi pagal šią privatumo politiką, rekomenduojame atskirai perskaityti kiekvieno ne Mums priklausančio tinklalapio privatumo politika.

 

Jūsų sutikimas

     Pateikdami Svetainėje savo duomenis registracijos svetainėje metu arba prekių užsakymo metu, Klientas patvirtina ir sutinka, kad Atejolaikas.lt saugotu ir tvarkytu Kliento asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo Politikos nuostatų ir susijusių įstatymų.

 

Jūsų teisės

     Jus turite teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
     Jus galite susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, išsiunčiant Mums prašymą el. paštu ir pateikiant savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atsakymas bus pateiktas Jums per 30 kalendorinių dienų.
     Jeigu manote, kad informacija, kurią suteikėte Mums yra neteisinga ar neišsami, prašau informuokite Mus elektroniniu paštu kiek galima greičiau. Mes nedelsdami ištaisysime bet kokia neteisingą informaciją.
     Jus turite teisę keisti, atnaujinti ar pašalinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
     Jus turite teisę pasirinkti prenumeruoti ar neprenumeruoti naujienlaiškį pildant registracijos formą Svetainėje.

 

Sąlygų keitimas

     Atejolaikas.lt pasilieka teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Privatumo Politikos nuostatus. Jei po nuostatų pakeitimo Klientas ir toliau naudosis Svetaine, tai reikš, kad Klientas sutinka su nauja Privatumo Politikos redakcija.
     Mes rekomenduojame Jums laikas nuo laiko patikrinti ar nėra pakeitimų šiame puslapyje.
     Ši Privatumo Politikos versija įsigalioja nuo 2015 m. birželio mėn. 12 d.

 

Baigiamosios nuostatos

     Šioms privatumo nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčytini klausimai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

     

     Originali lietuviška šios Privatumo Politikos versija gali būti išversta į kitas kalbas.
     Išverstas tekstas nėra oficialioji versija. Jei kiltų nesutarimų dėl šios Privatumo Politikos turinio ar jo interpretavimo, arba neatitikimų tarp lietuviškos versijos ir vertimo į bet kurią kalbą, lietuviška versija bus laikoma galiojančia, neginčijama ir galutine.
     Lietuvišką versiją galite rasti mūsų Svetainėje (pasirinkite svetainės rodymą lietuvių kalbą) arba mes galime jums ją atsiųsti, gavę jūsų raštišką prašymą.

     Akivaizdžios klaidos (t.t. spausdinimo klaidos) negalioja.