Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

Klientas apsilankęs Svetainės internetinėje parduotuvėje pasirenka prekę (es) iš internetinės parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas (krepšelis).
Suformavus prekių užsakymą, klientas turi pateikti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, el. paštą, telefoną, asmeninį adresą ir adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą.
Duomenys klientas gali pateikti sekančiais būdais:
- užsiregistruodamas Svetainėje (sukurdamas paskyrą);
- prisijungus prie esamos paskyros;
- nesiregistruodamas Svetainėje (svečio užsakymas).
Klientas turi pasirinkti vieną iš Svetainės internetinėje parduotuvėje galimų pristatymo būdų. Klientas patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
Klientas turi pasirinkti vieną iš Svetainės internetinėje parduotuvėje galimų atsiskaitymo būdų, bei  patvirtinti užsakymą (pažymėti varnele, kad perskaitė ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Salygomis ir įsipareigoja jų laikytis, ir paspausti nuorodas "Tęsti" bei "Patvirtinti“).
Klientas turi galimybę iki galutinio sutarties (užsakymo) patvirtinimo, pastebėjus klaidas ar netikslumus pateiktuose asmens duomenyse, jas ištaisyti. Tam reikia paspausti atitinkamo Užsakymo formavimo žingsnio nuorodą „Redaguoti“. Registruoti Klientai taip pat gali keisti duomenis, redaguojant savo Paskyrą.
Klientui pateikus užsakymą, Svetainė automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą.
Užsakymas bus pradėtas vykdyti, gavus Kliento apmokėjimą, išskyrus atvejus, kai pasirinktas apmokėjimo būdas: grynais pristatymo metu. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.